صنایع دستی آقاجانی

بزرگ ترین تولید کننده
محصولات فیروزه کوبی خاورمیانه

فروشگاه مرکزی: تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات اللهی، صنایع دستی آقاجانی

فروشگاه اصفهان: اصفهان، خیابان سپه، خیابان حکیم، صنایع دستی آقاجانی

کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان شهدای صنعت، پلاک ۸

021-88913010
031-32120077
031-45849000